Niektoré zdroje posúvajú začiatky vinohradníctva na území dnešného Slovenska až do 7. storočia p. n. l. S istotou môžeme tvrdiť, že na našom území oficiálne pestovali vinič a dorábali víno rímske légie usadené v blízkosti Dunaja až v treťom storočí nášho letopočtu. Predovšetkým v blízkosti významných posádok Carnuntum a Brigetio (dnešné Komárno).

Možno predpokladať, že v nasledujúcich storočiach sa pestovanie viniča postupne rozširovalo, ale prvú dochovanú písomnú zmienku obsahujú až Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113. Práve listina z roku 1113, ktorá je akýmsi súpisom majetku, potvrdzuje pestovanie viniča benediktínskymi mníchmi z kláštora Sv. Hippolyta. Víno v tom čase neslúžilo iba pre potreby náboženských obradov, ale predstavovalo aj dôležitý obchodný artikel. V roku 1248 získala Nitra postavenie slobodného kráľovského mesta. Vďaka bohatstvu získanému obchodom s vínom možno predpokladať, že víno malo svoj zásadný podiel na udelení privilégií mestu Nitra.

Do tohto obdobia sa datuje aj vpád Mongolov do Európy a vyvraždenie značnej časti obyvateľstva. Belo IV. pozval do vyľudnených oblastí prisťahovalcov z iných častí Európy. Na Zemplín prišli prevažne Taliani a na západné Slovensko zasa Nemci. Tí okrem nových odrôd priniesli aj nové zručnosti, ale hlavne vedeli vyrábať znamenité víno. Vďaka svojej kvalite sa vína predávali v celej strednej Európe.